Номер телефону довіри

Дитяча лінія 116 111 або 0800500225 ( з 12.00 до 16.00);

Гаряча телефонна лінія щодо булінгу 116000;

Гаряча лінія з питань запобігання насильству 116123
або 0800500335

Центр надання безоплатної правової допомоги 0800213103

Національна поліція України 102

План заходів щодо профілактики булінгу в закладі освіти

на 2021-2022 н.р.

з/п

Назва заходу

Цільова аудиторія

Термін виконання

Відповідальний

1.

Обговорення питань щодо профілактики булінгу.

педагоги

Серпень

Адміністрація закладу, практичний психолог, соціальний педагог.

2.

Заняття з елементами гри «Знайомство».

Заняття з елементами тренінгу «Всі ми різні».

Заняття з елементами тренінгу «Ти-особливий».

1 класи

5 класи

5 класи

Вересень

Соціальний педагог

Соціальний педагог, практичний психолог

Соціальний педагог, практичний психолог

3.

Проведення правових тижнів. Лекція «Стоп булінг».

Заняття з елементами гри «Про почуття і співчуття».

Інтерактивне заняття «Дружній клас».

9-А, 9-Б

10-А, 10-Б

5а, 5б

3а, 3б, 3в

Жовтень

Представники

Головного територіального управління юстиції в місті Києві

Соціальний педагог

Соціальний педагог

4

Перегляд і обговорення відео-ролику «Нік Вуйчич про булінг у школі».

Проведення правових тижнів. Лекція «Знавці права».

Підготовка пам’яток «Як протидіяти булінгу?».

5-11 класи

7-А, 7-Б,

7-В

8-А, 8-Б,

8-В

5а, 5б

Протягом місяця

Листопад

Листопад

Класні керівники

Представники

Головного територіального управління юстиції в місті Києві

Соціальний педагог, практичний психолог

5

Перегляд і обговорення уривків з фільму «Опудало».

Заняття з елементами тренінгу «Профілактика булінгу в учнівському середовищі».

Виховна година «Кібербулінг- порушення прав людини».

7 класи

7 класи

5 класи

Грудень

Соціальний педагог, практичний психолог

Класні керівники

Соціальний педагог

Соціальний педагог

6

Конкурс плакатів «Стоп булінг».

Інтерактивне заняття «Як стати толерантним?».

Надання онлайн-консультацій батькам, щодо протидії булінгу.

5-11 класи

3-4 класи

Батьки

Протягом місяця

Січень

Протягом року

Класні керівники, учнівське самоврядування

Соціальний педагог, практичний психолог

Соціальний педагог, практичний психолог

7

Година спілкування «Підліткові компанії».

Розробка пам’яток «Кібербулінг, що треба знати?».

10-А, 10-Б

6а, 6б класи

Березень

Протягом

місяця

Соціальний педагог, практичний психолог, класоводи

Соціальний педагог

8

Проведення рольових ігор, щодо протидії булінгу, формування дружніх стосунків між здобувачами освіти.

Розробка пам’яток для батьків «Що робити, якщо ваша дитина-булер?».

3-5 класи

Батьки

Квітень

Протягом місяця

Соціальний педагог, практичний психолог, класоводи

Соціальний педагог

9

Інтерактивне заняття «Як помиритися з другом?».

Виховні години «Вчимося жити добрими людьми».

2-класи

4 класи

Травень

Травень

Соціальний педагог

Соціальний педагог, практичний психолог, класоводи

ПОРЯДОК
реагування на випадки булінгу (цькування)

1. Цей Порядок визначає механізм реагування на випадки булінгу (цькування) в школі.

2. Терміни, використані у цьому Порядку, вживаються у таких значеннях:

кривдник (булер) - учасник освітнього процесу, в тому числі малолітня чи неповнолітня особа, яка вчиняє булінг (цькування) щодо іншого учасника освітнього процесу;

потерпілий (жертва булінгу) - учасник освітнього процесу, в тому числі малолітня чи неповнолітня особа, щодо якої було вчинено булінг (цькування);

спостерігачі - свідки та (або) безпосередні очевидці випадку булінгу (цькування);

сторони булінгу (цькування) - безпосередні учасники випадку: кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності).

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про освіту", "Про соціальні послуги", "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні".

3. Проявами, які можуть бути підставами для підозри в наявності випадку булінгу (цькування) учасника освітнього процесу в школі, є:

замкнутість, тривожність, страх або, навпаки, демонстрація повної відсутності страху, ризикована, зухвала поведінка;

неврівноважена поведінка;

агресивність, напади люті, схильність до руйнації, нищення, насильства;

різка зміна звичної для дитини поведінки;

уповільнене мислення, знижена здатність до навчання;

відлюдкуватість, уникнення спілкування;

ізоляція, виключення з групи, небажання інших учасників освітнього процесу спілкуватися;

занижена самооцінка, наявність почуття провини;

поява швидкої втомлюваності, зниженої спроможності до концентрації уваги;

демонстрація страху перед появою інших учасників освітнього процесу;

схильність до пропуску навчальних занять;

відмова відвідувати заклад освіти з посиланням на погане самопочуття;

депресивні стани;

аутоагресія (самоушкодження);

суїцидальні прояви;

явні фізичні ушкодження та (або) ознаки поганого самопочуття (нудота, головний біль, кволість тощо);

намагання приховати травми та обставини їх отримання;

скарги дитини на біль та (або) погане самопочуття; пошкодження чи зникнення особистих речей; вимагання особистих речей, їжі, грошей; жести, висловлювання, прізвиська, жарти, погрози, поширення чуток сексуального (інтимного) характеру або інших відомостей, які особа бажає зберегти в таємниці;

наявність фото-, відео- та аудіоматеріалів фізичних або психологічних знущань, сексуального (інтимного) змісту;

наявні пошкодження або зникнення майна та (або) особистих речей.

4. До булінгу (цькування) в школі належать випадки, які відбуваються безпосередньо в приміщенні закладу освіти та на прилеглих територіях (включно з навчальними приміщеннями, приміщеннями для занять спортом, проведення заходів, коридорами, роздягальнями, вбиральнями, душовими кімнатами, їдальнею тощо) та (або) за межами школи під час заходів, передбачених освітньою програмою, планом роботи школи, та інших освітніх заходів, що організовуються за згодою директора школи, в тому числі дорогою до (із) закладу освіти.

Ознаками булінгу (цькування) є систематичне вчинення учасниками освітнього процесу діянь стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, в тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, а саме:

умисне позбавлення їжі, одягу, коштів, документів, іншого майна або можливості користуватися ними, перешкоджання в отриманні освітніх послуг, примушування до праці та інші правопорушення економічного характеру;

словесні образи, погрози, у тому числі щодо третіх осіб, приниження, переслідування, залякування, інші діяння, спрямовані на обмеження волевиявлення особи;

будь-яка форма небажаної вербальної, невербальної чи фізичної поведінки сексуального характеру, зокрема принизливі погляди, жести, образливі рухи тіла, прізвиська, образи, жарти, погрози, поширення образливих чуток;

будь-яка форма небажаної фізичної поведінки, зокрема ляпаси, стусани, штовхання, щипання, шмагання, кусання, завдання ударів;

інші правопорушення насильницького характеру.

5. Суб'єктами реагування у разі настання випадку булінгу (цькування) в школі є:

служба освітнього омбудсмена;

служби у справах дітей;

центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

органи місцевого самоврядування;

керівник та інші працівники школи;

засновник (засновники) закладу освіти або уповноважений ним (ними) орган;

територіальні органи (підрозділи) Національної поліції України.

Суб'єкти реагування на випадки булінгу (цькування) в школі діють в межах повноважень, передбачених законодавством та цим Порядком.

6. Суб'єкти реагування здійснюють заходи, спрямовані на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в школі згідно з Планом заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в школі, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

7. Педагогічні та інші працівники школи у разі, якщо вони виявляють булінг (цькування), зобов'язані:

вжити невідкладних заходів для припинення небезпечного впливу;

за потреби надати домедичну допомогу та викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги для надання екстреної медичної допомоги;

звернутись (за потреби) до територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України;

повідомити директора школи та принаймні одного з батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування).

Подання заяв або повідомлень про випадки булінгу (цькування) в школі

1. Учасники освітнього процесу можуть повідомити про випадок булінгу (цькування), стороною якого вони стали або підозрюють про його вчинення стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу або про який отримали достовірну інформацію, директора школи або інших суб'єктів реагування на випадки булінгу (цькування) в школі.

У школі заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування) або підозру щодо його вчинення приймає директор школи.

Повідомлення можуть бути в усній та (або) письмовій формі, в тому числі із застосуванням засобів електронної комунікації.

2. Директор школи у разі отримання заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування):

- невідкладно у строк, що не перевищує однієї доби, повідомляє територіальний орган (підрозділ) Національної поліції України, принаймні одного з батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування);

- за потреби викликає бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги для надання екстреної медичної допомоги;

- повідомляє службу у справах дітей з метою вирішення питання щодо соціального захисту малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування), з'ясування причин, які призвели до випадку булінгу (цькування) та вжиття заходів для усунення таких причин;

- повідомляє центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з метою здійснення оцінки потреб сторін булінгу (цькування), визначення соціальних послуг та методів соціальної роботи, забезпечення психологічної підтримки та надання соціальних послуг;

- скликає засідання комісії з розгляду випадку булінгу (цькування) (далі - комісія) не пізніше ніж упродовж трьох робочих днів з дня отримання заяви або повідомлення.

Склад комісії з розгляду випадку булінгу , права та обов'язки її членів

1. Склад комісії :

Голова комісії – Пескова І.В., директор школи;

Заступник голови – Присяжнюк Л.М., заступник директора з ВР;

Секретар комісії – Прищепа Т.К., педагог-організатор;

Члени комісії – Свириденко Т.О., заступник директора з НР,

Фіщенко Є.М., заступник директора з НР,

Нєнашева О.В.,соціальний педагог,

Ііщенко В.М., практиний психолог,

Дегтяренко Ю.О.,учитель початкових класів, інспектор з охорони

дитинства.

Запобігання та протидія булінгу (цькуванню) в школі

1. Діяльність щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в школі є постійним системним процесом, спрямованим на:

визначення та реалізацію необхідних заходів, способів і методів запобігання виникненню булінгу (цькування) та (або) потенційних ризиків його виникнення;

виявлення булінгу (цькування) та (або) потенційних ризиків його виникнення;

визначення та реалізацію необхідних заходів, способів і методів вирішення ситуацій булінгу (цькування) та/або усунення потенційних ризиків його виникнення.

2. Діяльність щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в школі ґрунтується на принципах:

недискримінації за будь-якими ознаками;

ненасильницької поведінки в міжособистісних стосунках;

партнерства та підтримки між педагогічним колективом школи і батьками (законними представниками) малолітнього чи неповнолітнього здобувача освіти;

особистісно-орієнтованого підходу до кожної дитини;

розвитку соціального та емоційного інтелекту учасників освітнього процесу;

гендерної рівності;

участі учасників освітнього процесу в прийнятті рішень відповідно до положень законодавства та установчих документів школи.

3. Завданнями діяльності щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в школі є:

створення безпечного освітнього середовища в школі, що включає психологічну та фізичну безпеку учасників освітнього процесу;

визначення стану, причин і передумов поширення булінгу (цькування) в школі;

підвищення рівня поінформованості учасників освітнього процесу про булінг (цькування);

формування в учасників освітнього процесу нетерпимого ставлення до насильницьких моделей поведінки, усвідомлення булінгу (цькування) як порушення прав людини;

заохочення всіх учасників освітнього процесу до активного сприяння запобіганню булінгу (цькуванню).

4. Діяльність щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в школі відображається в плані заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в школі .

План заходів щодо профілактики булінгу в закладі освіти
на 2021-2022 н. р.

з/п

Назва заходу

Цільова аудиторія

Термін виконання

Відповідальний

1

Обговорення питань щодо профілактики булінгу на загально- батьківських зборах.

Батьки

Серпень

Адміністрація закладу, практичний психолог, соціальний педагог

2

Заняття з елементами гри «Знайомство».

Заняття з елементами тренінгу «Всі ми різні».

Перегляд і обговорення відеоролику «Зупинимо булінг разом».

Заняття з елементами тренінгу «Ти-особливий»

1 класи

5класи

5 класи

Вересень

Вересень

Вересень

Соціальний педагог

Соціальний педагог, практичний психолог

Соціальний педагог, практичний психолог

3

Проведення правових тижнів. Лекція «Стоп булінг»

Проведення хвилинок позитиву «Танцювальні, веселі перерви».

Фото-сесія для здобувачів освіти та педагогів під гаслом «На хвилі позитиву»

Проведення педагогічної наради щодо профілактики булінгу в закладі освіти.

9-А, Б,

10-А, Б

2-4 класи

1-11 класи

Педагоги

Жовтень

Жовтень

Жовтень

Жовтень

Представники Головного територіального управління юстиції в місті Києві

Практичний психолог

Практичний психолог, соціальний педагог

Адміністрація закладу, практичний психолог, соціальний педагог

4

Перегляд відео-роліків «Нік Вуйчич про боулінг у школі»

Проведення правових тижнів.

Лекція «Знавці права».

Підготовка пам’яток для здобувачів освіти «Як протидіяти булінгу?»

5-11 класи

7-А, Б, В,

8-А, Б

5-8 класи

Листопад

Листопад

Листопад

Класні керівники

Представники Головного територіального управління юстиції в місті Києві

Соціальний педагог

5

Перегляд та обговорення відеофільму «Опудало»

Інтерактивна лекція «Сім′я та школа: світ без насильства»

7- класи

Педагоги

Грудень

Грудень

Соціальний педагог

Класні керівники

Практичний психолог, соціальний педагог

6

Конкурс плакатів «Стоп булінг»

Інтерактивне заняття «Як стати толерантним?»

Надання консультацій батькам щодо протидії булінгу.

5-11 класи

3-4 класи

Батьки

Січень

Січень

Протягом року

Класні керівники, учнівське самоврядування

Соціальний педагог, практичний психолог

Соціальний педагог, практичний психолог

7

Проведення правових тижнів.

Лекція «Права споживачів. Практичні поради юриста»

Заняття з елементами гри «Давайте жити дружно»

Заняття з елементами гри «Шануй себе та інших»

10-А,Б,

9-А, Б.

2-класи

4- класи

Січень

Січень

Січень

Представники Головного територіального управління юстиції в місті Києві

Соціальний педагог, практичний психолог

Соціальний педагог

8

Година спілкування «Підліткові компанії»

Розробка пам′яток «Кібербулінг, що треба знати?»

10-А, Б

6-7 класи

Березень

Березень

Соціальний педагог, практичний психолог

Соціальний педагог

9

Проведення рольових ігор, щодо протидії булінгу, формуванню дружніх стосунків між здобувачами освіти.

Розробка пам’яток для батьків «Що робити, якщо ваша дитина-булер?»

3-5 класи

Батьки

Квітень

Протягом року

Соціальний педагог, класоводи, практичний психолог

Соціальний педагог

10

Інтерактивне заняття «Як помиритися з другом?»

Проведення заходів до Всесвітнього дня доброти.

Виховні години

«Вчимося жити добрими людьми»

2-класи

1-11 класи

4 класи

Травень

Травень

Травень

Соціальний педагог

Соціальний педагог, практичний психолог

Класоводи, соціальний педагог

Шановні батьки!

Запам'ятайте самі та навчіть свою дитину про відповідальність за заподіяння шкоди іншій особі. До адміністративної відповідальності притягуються з 16 років, а до того відповідальність за вчинки дітей несуть їхні батьки.

Відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування):

булер

адміністративне стягнення

штраф

громадські роботи

будь-який учасник освітнього процесу

50–100 нмдг
(850-1700 грн.)

20–40 год

повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення

100–200 нмдг
(1700-3400 грн.)

40–60 год

група осіб

100–200 нмдг
(1700-3400 грн.)

40–60 год

малолітні або неповнолітні особи віком 14–16 років

50–100 нмдг
(850-1700 грн.)

20–40 год

повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення

100–200 нмдг
(1700-3400 грн.)

40–60 год

*

*нмдг— неоподатковуваний мінімум доходів громадян (= 17грн)

За булінг, вчинений малолітніми або неповнолітніми особами віком від 14 до 16 років,тягне за собою накладання штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють.

Всеукраїнський тиждень "Діти проти булингу", жовтень, 2021 року

/Files/images/леся булинг 1.jpg
/Files/images/леся2.jpg
/Files/images/леся3.jpg

Проведено акцїю "булінг - стоп"

Профілактичні заходи проти булінгу, 27.11.2019
/Files/images/01авиховнi_години.jpg/Files/images/01апрофiлактика_булiнгу.jpg
/Files/images/01апрофiлактика_кiбербулiнгу.jpg/Files/images/01астенд_ми_проти_булiнгу.jpg
Акція "Булінг - стоп", 26.02.19
/Files/images/фото_26.02.2019_025.jpg/Files/images/фото_26.02.2019_028.jpg
/Files/images/фото_26.02.2019_031.jpg/Files/images/фото_26.02.2019_042.jpg
/Files/images/фото_26.02.2019_026.jpg/Files/images/фото_26.02.2019_036.jpg

/Files/images/фото_26.02.2019_039.jpg/Files/images/фото_26.02.2019_035.jpg
/Files/images/фото_26.02.2019_037.jpg
/Files/images/фото_26.02.2019_041.jpg/Files/images/фото_26.02.2019_043.jpg

Комплекс заходів щодо запобігання та протидії булінгу
у школі у 2018-2019 навчальному році

УПРАВЛІНСЬКИЙ НАПРЯМ

1

Аналіз ситуації у школі

Нарада вчителів

Опитування дітей, батьків;

Анкетування соціального педагога Нєнашевої О.В.

Вересень

2.

Розробка правил поведінки у школі

Педколектив

Вересень

3.

Розробка плану заходів, які пов’язані з запобіганням та протидією булінгу у школі.

Соціальний педагог Нєнашева О.В., педколектив

Жовтень

4.

Проведення моніторингу виконання плану заходів

Соціальний

Педагог Нєнашева О.В

Раз у семестр

5.

Проведення моніторингу безпечності та комфортності освітнього середовища

Адміністрація, пост охорони

Систематично

6.

Посилення пропускного режиму у школі

Адміністрація

Систематично

7.

Контроль за місцями загального користування і технічними приміщеннями

Технічний персонал школи

систематично

8.

Залучення , у разі потреби, представників Національної поліції, охорони здоров’я, ювенальної превенції, служби у справах дітей, центру соціальної служби для сім’ї , дітей та молоді

Заступник директора з виховної роботи

Присяжнюк Л.М.

За потребою

9.

Створення Комісії з розгляду випадку булінгу

Директор Пескова І.В.

За потребою (в разі надходження заяви)

10.

Налагодження роботи психологічної служби школи, зокрема у частині підвищення кваліфікації практичного психолога, соціального педагога

Практичний психолог Іщенко В.М., соціальний педагог Нєнашева О.В.

При проведенні курсів

11.

Консультаційні години практичного психолога та соціального педагога

Практичний психолог Іщенко В.М.,

соціальний педагог Нєнашева О.В.

Протягом року

12.

Зробити та розмістити у школі скриньку довіри

Практичний психолог Іщенко В.М., соціальний педагог Нєнашева О.В.

Протягом року

13.

Розміщення телефонів довіри

Заступник директора з ВР Присяжнюк Л.М.

Лютий

14 .

Проведення круглого столу класних керівників за темою «Організація та проведення профілактичної роботи щодо попередження випадків боулінгу серед учасників освітнього процесу»

Ткачова С.В.

Грудень

ПРОСВІТНИЦЬКИЙ НАПРЯМ

з/п

Назви заходу

Термін проведення

Відповідальний

1.

Заняття з елементами тренінгу «Профілактика булінгу в учнівському середовищі» (7-9 класи)

вересень

Нєнашева О.В.,

Іщенко В.М.

2.

Педрада з відеолекторієм для «Протидія булінгу в умовах навчального закладу»

жовтень

Нєнашева О.В.,Іщенко В.М.

3.

Лекції для учнів від Національної поліції України «Протидія булінгу» (7-9 класи).

листопад

Присяжнюк Л.М.

4.

Виховна година «Кібербулінг як проблема прав порушення людини» (5-7 класи)

Лютий

Класоводи, класні керівники

5.

Анкетування учнів «Моє життя в сімї та школі» (9-11 класи)

Лютий

Нєнашева О.В.

6.

Виховна година «Безпечний Інтернет та соціальні мережі» (5-8 класи)

Лютий

Класоводи, класні керівники,

Нєнашева О.В.

7.

Конкурс-виставка плакатів за темою «Шкільному боулінгу скажемо « Ні!» (5-11 класи)

Лютий

Класні керівники

8.

Круглий стіл для батьків «Поговоримо про булінг та кібербулінг»

березень

Класоводи, класні керівники,

Нєнашева О.В.

9.

Виховна година «Наука спілкування. Як залагодити конфлікт» (2-4 класи)

березень

Нєнашева О.В.

Іщенко В.М.

10.

Перегляд і обговорення фільму «Опудало» (5-8 класи)

березень

Нєнашева О.В., Іщенко В.М., учнівське самоврядування

11.

Виховна година «Доброта і милосердя - крила нашої душі» (2-4 класи)

квітень

Класоводи,

Нєнашева О.В.

12.

Проведення «Уроків доброти» (1-3 класи)

квітень

Класоводи,

Нєнашева О.В.

13.

Заняття з елементами гри «Вчимося жити в мирі та злагоді» (3-4 класи)

травень

Класоводи,

Нєнашева О.В.

14.

Поради «Як допомогти дітям упоратися з булінгом» (оформлення стенду) (1-11 класи)

Протягом року

Класоводи, класні керівники

15.

Корисні правила-поради для профілактики і подолання кібер-булінгу (класні години, листівки) (9-11 класи).

Протягом року

Класоводи, класні керівники

16.

Корисні правила-поради для профілактики і подолання кібер-булінгу (класні години, листівки) (9-11 класи).

Протягом року

Класоводи, класні керівники

17.

Поради батькам, щодо зменшення ризику булінгу та кібербулінгу для своєї дитини.

Протягом року

Класоводи, класні керівники,

Нєнашева О.В., Іщенко В.М.

18.

Проведення тижнів правових знань

Протягом року

Присяжнюк Л.М., учнівське самоврядування

Виховна година: «Я подолаю булінг» 11.09.2018

Мета: ознайомити учнів з поняттям, формами та структурою булінгу; виховувати почуття емпатії та переживання до дитини, яка зазнає насильства; розвивати вміння пошуку шляхів виходу зі складної ситуації; формувати навики відповідальної та безпечної поведінки.
Контенгент, вікова категорія - учнівський колектив 5-9 класів.
/Files/images/булінг4.jpg/Files/images/булінг2.jpg
/Files/images/булінг5.jpg/Files/images/булінг1.jpg
/Files/images/булінг6.jpg/Files/images/булінг7.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 483

Коментарi