Робота з обдарованими дітьми

/Files/images/DSCN0972.JPGПринципи роботи з обдарованими учнями:

1. Єдність — передбачає спільність мети і завдань кожного з ступенів, наступність і взаємозв’язок між ними, надання усім дітям однакових стартових умов для здобуття загальної середньої освіти незалежно від соціального становища батьків. Школа є невід’ємною ланкою системи безперервної освіти і забезпечує рівень загальноосвітньої підготовки, достатній для подальшого здобуття освіти на наступних її етапах.

2. Варіативність — означає визнання правомірності різних шляхів реалізації єдиної мети і завдань шкільної освіти на основі застосування різних педагогічних систем і технологій.

3. Демократичність – визначається відкритістю перед суспільством, участю учнів, їхніх батьків, педагогічного колективу і представників громадськості у розробці та реалізації стратегії і змісту її діяльності, відповідальністю навчального закладу за якість освітніх послуг перед споживачем і державою.

4. Поєднання національного і загальнолюдського – означає, що домінантою виховного процесу має стати виховання в учнів патріотизму з новим змістовним наповненням. З одного боку, це виховання почуття любові до рідного краю, свого народу, держави, відповідальності за їх майбутнє, а з іншого – відкритість до сприйняття різноманітних культур світу, освоєння фундаментальних духовних цінностей людства – гуманізму, свободи, справедливості, толерантності, культури миру, національного примирення, збереження природи.

5. Світський характер – означає побудову освітнього процесу на засадах наукових знань, розгляд будь-якого предмету вивчення у відповідності з даними про нього сучасної науки.

Організація навчально-виховного процесу в школі спрямована не на максимальне навантаження учнів навчальним матеріалом, а на розвиток їх здібностей. Творчість учнів, новизна та оригінальність їхньої навчальної діяльності виявляються тоді, коли вони самостійно ставлять проблему і знаходять шляхи її вирішення. При цьому ми намагаємось створити умови для постійного зростання рівня творчості обдарованих дітей, знаходити оптимальні співвідношення всіх видів їх діяльності, щоб одержати найкращі результати.

Приклади формування різних видів обдарованості наведені в таблиці:

Види обдарованостіПриклади формування
Інтелектуальна обдарованість*наукова шкільна конференція
* олімпіади
* інтелектуальні конкурси
* участь в роботі МАН
* публікації статей учнів в Шкільному віснику
* інноваційні технології навчання на уроках
* індивідуальні консультації
* самоосвіта
Художня обдарованість* гурток малювання
* шкільний театр
Комунікативна обдарованість* шкільна система самоврядування
* загальношкільні лінійки
* загальношкільні заходи
Спортивна обдарованість * теніс
* футбол
* «Козацький гарт»

Відповідно до Указу Президента України „Про Програму роботи з обдарованою молоддю”, реалізація якого передбачає переорієнтацію вітчизняної системи освіти на гуманістичні, індивідуально орієнтовані та розвивальні освітні технології, змінюється ставлення до учнів, які виявляють неординарні здібності. А тому одним з пріоритетних напрямків у системі роботи нашого навчального закладу є виявлення, навчання та розвиток обдарованих дітей. У рамках реалізації програми адміністрація та вчителі школи здійснюють такі заходи:

- поповнюють шкільний інформаційний банк даних про учнів школи „Обдарованість”;

- проводять шкільний етап предметних олімпіад із базових дисциплін;

- сприяють підготовці та участі переможців шкільних предметних олімпіад в районних та обласних олімпіадах;

- допомагають старшокласникам у підготовці, написанні та захисті науково-дослідних робіт;

- проводять шкільні конкурси та виставки творчих робіт учнів школи, спрямовані на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей;

- забезпечують умови для інтелектуального розвитку особистості, художньої самодіяльності учнів;

- організовують дітей на участь у конкурсах "Кенгуру", імені Петра Яцика, юних знавців „Найрозумніший” та інших.

Робота шкільного колективу, проведена за програмою виявлення та підтримки талановитої молоді, створення умов, необхідних для розвитку обдарованої молоді має свої позитивні результати.

Кiлькiсть переглядiв: 1831

Коментарi