Мова навчання: українська

Мовою освітнього процесу в навчальному закладі відповідно до Закону України “Про освіту”, Закону України “Про державну мову України”, Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, Конституції України та Статуту школи є українська мова.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова.

Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.

Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.

Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ»

Стаття 7. Мова освіти (РЕД.)

  • Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.
  • Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед англійської мови, в державних і комунальних закладах освіти.
  • У закладах освіти відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома чи більше мовами – державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ДЕРЖАВНОЇ»

Стаття 21. Державна мова у сфері освіти (РЕД.)

  • Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.
  • Держава гарантує кожному громадянину України право на здобуття формальної освіти на всіх рівнях (дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої), а також позашкільної та післядипломної освіти державною мовою в державних і комунальних закладах освіти.
  • Заклади освіти забезпечують обов’язкове вивчення державної мови, зокрема заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням державної мови.
  • Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед англійської мови, в державних і комунальних закладах освіти.
  • У закладах освіти відповідно до освітньої програми одна або декілька дисциплін можуть викладатися двома чи більше мовами – державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.
  • Викладання іноземної мови в закладах освіти і на курсах з вивчення іноземних мов здійснюється відповідною іноземною або державною мовою.

Звіт

про проведені заходи із забезпечення функціонування
української мови

як державної у І семестрі 2020-2021 н.р.

У І семестрі 2020/2021 н.р. в закладі освіти реалізовувалися практичні заходи щодо впровадження мовного законодавства, закріплення статусу української мови як державної. Відповідно до вимог статті 10 Конституції України у закладі освіти систематично проводилася робота щодо забезпечення державної політики всіх рівнів та дотримання чинного законодавства. Освітній процес здійснювався державною мовою.

№ з/п

Дата проведення

Зміст заходу

Кількість учасників

Відповідальний за виконання

1

Протягом семестру

державною мовою викладаються всі навчальні дисципліни інваріантної та варіативної складової навчального плану закладу освіти

53

Педагогічні працівники школи

2

Протягом семестру

всі члени педагогічного колективу закладу освіти володіють державною мовою на належному рівні та постійно працюють над підвищенням культури українського мовлення, через систему самоосвітньої роботи

53

Педагогічні працівники школи

3

Протягом семестру

діловодство та ведення шкільної документації, взаємовідносини з державними, громадськими організаціями ведеться виключно державною мовою

Поддубна К.О.

4

Протягом семестру

державною мовою проводяться засідання педагогічної ради, ради закладу, виробничі наради, збори колективу, семінари, педагогічні читання

Адміністрація школи

5

Протягом семестру

тексти оголошень і повідомлень, плакатів, афіш, реклами виконуються українською мовою

Криницька О.І.

Прищепа Т.К.

6

Протягом семестру

інтер’єр та оформлення шкільного приміщення, навчальних кабінетів здійснюється державною мовою

Криницька О.І.;

вчителі, відповідальні за навчальні кабінети

7

Протягом семестру

у всіх класних кімнатах представлено національну символіку, український колорит

Класні керівники

8

Протягом семестру

в шкільній бібліотеці оформлені тематичні полички та папки: “Українська національна символіка”, “Мова – душа народу»

Чихачова Т.Ф.

9

Протягом семестру

постійно діють виставки до Дня народження українських письменників та поетів

ПЦМК вчителів гуманітарного циклу

10

14 жовтня

з метою національної-патріотичного виховання, усвідомлення своєї етнічної спільноти, утвердження національної гідності, виховання любові до рідної землі, свого народу, проводяться різноманітні виховні заходи: українські ігри та козацькі забави тощо.

Прищепа Т.К.

Старовойтов М.М.

11

Впродовж семестру

Дотримання орфографічного режиму під час навчального процесу

Учителі- предметники

12

9.11.2020

Участь учнів в написанні Всеукраїнського диктанту

40

Позняк О.І.

13

До 13.11.20

Оформлення інформаційних стендів до Дня української писемності та мови

Ромах С.М.

14

До 20.11.20

Проведення заходів в рамках Арт-декади

60

Позняк О.І

Ромах С.М.

Литвиненко М.О.

Махиня В. А

План заходів щодо забезпечення функціонування

української мови як державної на 2021р.

№ з/п

Дата проведення

Зміст заходу

Відповідальний за виконання

1

Впродовж семестру

Оформлення інформаційного стенду «Говори українською правильно»

Ромах С.М.

2

21.02.2021

Міжнародний день рідної мови

Сімороз Л.В.

3

15.02-19.02.21

Виховна година спілкування «21 лютого – Міжнародний день рідної мови»

Вчителі-класоводи та класні керівники

4

15.02-19.02.21

Випуск стінгазет до Дня рідної мови

Вчителі ПЦМК гуманітарного циклу

5

25.02.2021

Захід до 150-ої річниці з дня народження Лесі Українки

Учителі української мови та літератури

6

09.03-12.03.2021

Заходи в рамках проведення Тижня української мови та літератури

Учителі української мови та літератури

7

09.03-12.03.2021

Шевченківські дні

Ромах С.М.

8

До 01.06.21

Підготовка випускників 11-х класів до ЗНО з української мови та літератури

Ромах С.М.,

Литвиненко М.О.

Кiлькiсть переглядiв: 638

Коментарi