У 2022/2023 навчальному році школа працює над методичною темою: «Науково-методичні засади створення інноваційної моделі STEM-освіти»

Методична робота в школі -

це цілісна, багаторівнева, багатофункціональна система взаємопов’язаних дій, націлених на підвищення педагогічної майстерності кожного вчителя. Сьогодні одним із провідних напрямів методичної роботи школи є створення принципово нового механізму взаємодії всіх учасників освітнього процесу, який ґрунтується на дотриманні принципу єдності всіх інтересів, тому головними завданнями школи є турбота про постійне підвищення якості освітнього процесу, розвиток творчого потенціалу кожного вчителя, зокрема й колективу в цілому, виховання дієвого інтересу до освітньої діяльності, вироблення ефективного інструментарію для реалізації основної мети навчання та виховання на сучасному етапі.

Основні завдання методичної роботи в школі:

· створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти, підвищення професійної майстерності кожного вчителя;
· упровадження в освітній процес передового педагогічного досвіду, сучасних педагогічних технологій, використання на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки;
· вивчення, узагальнення та поширення перспективного досвіду вчителів школи;
· розвиток традиційних і пошук нових ефективних форм методичної роботи;
· проведення постійного моніторингу суб’єктів навчального процесу щодо визначення їхніх інтересів, уподобань, здібностей, можливостей, бажань, з метою їх максимальної реалізації;
· розвиток потреби вчителя щодо професійного вдосконалення, спрямування його на реалізацію власної освітньої траєкторії протягом життя;
· забезпечення відповідальності кожного учасника педагогічного процесу за результат своєї праці, сприяння прагненню вчителів до саморозвитку, творчості, прояву ініціативи.
***
Кiлькiсть переглядiв: 1776

Коментарi