Робота соціально-психологічної служби

2023-2024 навчальний рік

/Files/images/листопад 1.jpg
/Files/images/листопад 2.jpg
/Files/images/листопад 3.jpg
/Files/images/листопад 4.jpg
/Files/images/листопад 5.jpg
/Files/images/листопад 6.jpg
/Files/images/листопад 7.jpg
/Files/images/листопад 8.jpg
/Files/images/листопад 9.jpg
/Files/images/листопад 10.jpg
/Files/images/листопад 11.jpg

2022-2023 навчальний рік

Просвітницька та профілактична робота

/Files/images/психоло 2.jpg
/Files/images/психоло 3.jpg
/Files/images/психоло 4.jpg
/Files/images/психоло 5.jpg
/Files/images/психоло 6.jpg

***

Робота психологічної служби в укритті. Вправи на стабілізацію психоемоційного стану дітей під час повітряної тривоги.

/Files/images/психо 9 06.02.23 соц-псих сл. в укритті.jpg06.02.23
/Files/images/психо 10 27.10.22 РОБОТА В УКРИТТІ.jpg27.10.22
/Files/images/психо 11 28.11.22 робота в укриттІ.jpg28.11.22. Робота в укритті
/Files/images/психо 12.jpg
/Files/images/психо 13.jpg

2021-2022 навчальний рік

Соціально-психологічна СШ 202 проводила з березня по травень психологічні хвилинки з учасниками освітнього процесу, які були направлені на стабілізацію емоційного стану, зняття емоційної напруги, зниження рівня тривожності і формування навичок самодопомоги при стресових ситуаціях.

/Files/images/_психсоц1.jpg
/Files/images/_психсоц2.jpg
/Files/images/_психсоц3.jpg
/Files/images/_психсоц4.jpg
/Files/images/_психсоц5.jpg
/Files/images/_психсоц6.jpg

Тема: «Спілкуємося без конфліктів»

Мета: Мета: Ознайомити учнів з поняттям «конфлікт», допомогти учням визначити шляхи розвязання конфлікту

Клас: 4А, 4Б

/Files/images/изображение_viber_2021-12-14_09-17-31-996.jpg

Тема: Мої права та обов’язки.

Мета: розширити знання здобувачів освіти про права та обов’язки, виховати в здобувачів освіти почуття відповідальності, сприяти культурному виховання.

Клас: 2а, 2б, 3б

/Files/images/изображение_viber_2021-12-09_12-10-37-081.jpg

Тема: «СНІД. Здолаємо разом»

Мета: закріпити знання учнів про ВІЛ та СНІД, шляхи передачі. Формувати бажання знати більше про попередження цієї хвороби, бажання захистити себе та своїх близьких. Дати знання про інфекції, що передаються статевим шляхом та способи їх попередження. Сприяти формуванню поваги та толерантного ставлення до ВІЛ – інфікованих.

Клас: 9А

/Files/images/изображение_viber_2021-12-02_12-37-27-360.jpg

Тема: Конфлікти їх типи та шляхи вирішення

Мета: Ознайомити учнів з поняттям «конфлікт», допомогти учням визначити шляхи розвязання конфлікту

Клас: 6а, 7б

/Files/images/психо 6.jpg
/Files/images/психо 7.png

Тема: «Друзі з обмеженими можливостями»

Мета: Сприяти розвитку емпатії і поваги до людей з вадами здоров’я, мотивувати учнів надавати підтримку дітям з особливими потребами.

Клас: 3а

/Files/images/психо 3.jpg
/Files/images/психо 4.jpg
/Files/images/психо 5.jpg

Тема: Світ професій - мій вибір, мій успіх

Мета: формування в учнів відповідального ставлення до вибору професії.

Клас: 9

/Files/images/психо 1.png
/Files/images/психо 2.png

***

Толерантнiсть в казках
/Files/images/психо 8.jpg

***

толерантнiсть починаeться з мене
/Files/images/психо 9.jpg

Інтерактивне заняття Клас: 6-А Назва: «Не ведусь: я знаю, як спілкуватись в Інтернеті» Мета: сформувати в учнів навички безпечного спілкування та безпечної поведінки в інтернеті.
/Files/images/_6а.jpg

*

Заняття з елементами тренінгу Клас: 5-В Тема: «Як вирішувати конфлікти?» Мета: Ознайомити здобувачів освіти з поняттям «конфлікт», проаналізувати стилі реагування на конфліктні ситуації.
/Files/images/як_вирiшувати_конфлiкти.jpg

*

Заняття з елементами гри Клас: 5-В Тема: «Будуємо дружні стосунки» Мета: Формування доброзичливих стосунків в учнівському колективі
/Files/images/будуeмо_дружнi_стосунки.jpg

*

Заняття з елементами гри Клас: 2а, 2б, 2в, 3а Тема: «Дружба – це сонечко доброти і любові» Мета: Розширювати уявлення дітей про дружбу, розвивати свідоме прагнення жити в мирі з однокласниками.
/Files/images/дружба 2кл.jpg

ПАМ’ЯТКА ПЕДАГОГАМ

«Ти можеш!» - повинен нагадувати вчитель учню.

«Він може!»- повинен нагадувати колектив.

«Я можу!» - повинен повірити в себе учень.

В.Шаталов

Успіх – це удача в діяльності, досягнення бажаних результатів, суспільне визнання особистості.

З педагогічної точки зору ситуація успіху – це таке цілеспрямоване, організоване поєднання умов, за яких створюється можливість досягти значних результатів у діяльності як окремо взятої особистості, так і колективу в цілому.

Технологія „Створення ситуації успіху” звучить у таких висловлюваннях педагога:

· Це дуже важливо, і у тебе неодмінно вийде ...

· Саме ти і міг би зробити таку справу ...

· Починай же! Ти це добре зробиш! ..

· Ось ця деталь (елемент, частина) вийшла дуже гарно! ..

Ця технологія включає створення різноманітних видів радості, використання прийомів, за допомогою яких розгортають роботу з різними категоріями учнів.

Прийоми «Створення ситуації успіху»

Прийом «Сходинки».Мова йде про ситуації, коли вчитель веде учня поступально нагору, піднімаючись із ним щаблями знань, психологічного самовизначення, знаходження віри в себе й оточуючих.

Прийом «Даю шанс».Підготовлені педагогічні ситуації, під час яких учень одержує можливість зненацька розкрити для самого себе власні можливості. Подібні ситуації педагог може й не готувати спеціально, але його виховний хист виявиться в тому, що він цей момент не впустить, правильно його оцінить, зуміє його матеріалізувати.

Прийом «Пливи за нами».Його суть полягає в тому, щоб розбудити дрімаючу думку учня, дати йому можливість знайти радість визнання в собі інтелектуальних сил. Реакція оточуючих буде служити для нього одночасно й сигналом пробудження, і стимулом пізнання, і результатом зусиль.

Прийом «Емоційний сплеск».Головна роль у ньому відведена вчителю. Слова його — безумовно, експромт, натхнення, справжній емоційний сплеск його щирого прагнення допомогти учневі, створити ситуацію успіху. Колосальний інтелектуальний потенціал прихований у кожному учневі, якщо знайти спосіб запалити цей заряд, визволити його енергію, перетворити в ланцюгову реакцію, де просякнуте гарячим почуттям слово вчителя породжує зусилля, зусилля народжують думку, а думка розщеплюється на знання й відповідне почуття вдячності. В остаточному підсумку формується віра в себе, віра в успіх.

Прийом «Зараження».У педагогіці зараження може бути дуже ефективним засобом оздоровлення атмосфери колективу, джерелом успіху й загальної радості. Педагогічне зараження ґрунтується на точному розрахунку, у якому головне — вибір гносіоносія, тобто потужного джерела інтелектуального зараження. «Заразити» колектив інтелектуальною радістю можна в тому випадку, якщо успіх окремого учня стане стимулом для успіху інших, переросте в успіх багатьох, а усвідомлення цього успіху викличе радість усіх.

Прийом «Еврика».Суть його полягає в тому, щоб створити умови, при яких учень, виконуючи навчальне завдання, зненацька для себе дійшов висновку, що розкриває невідомі для нього раніше можливості. Він повинен одержати цікавий результат для відкриття перспективи пізнання. Заслуга вчителя полягатиме в тому, щоб не тільки помітити це особисте «відкриття», але й усіляко підтримати учня, поставити перед ним нові, більш серйозні завдання, надихнути його на їхнє розв’язання.

Прийом «Лінія обрію».Один раз відкривши для себе смак пошуку, занурення в світ невідомого, учень може потім постійно прагнути до пошуку, незважаючи на труднощі, невдачі. У нього буде формуватися шанобливе відношення до можливостей людського розуму. Підкреслимо, що учень одержує радість не від «п’ятірок», а від процесу пошуку!

Прийом "Невтручання"— максимальне надання самостійності у вирішенні проблеми.

"Холодний душ"— учителю не слід поспішати з поліпшенням оцінок, він не тільки не "поливає бальза­мом" зачеплене самолюбство, але й трохи "підсипає солі" (за А.С.Макаренком).

"Анонсування" — спершу треба обговорити з уч­нем, що йому потрібно буде зробити, провести мовби репетицію майбутньої події. "Невпевненим" така попе­редня підготовка створить психологічну установку на можливий успіх, дасть упевненість у своїх власних силах.

"Гидке каченя" — прийом для "зневірених" учнів. Важливо вчасно побачити їхні позитивні якості, ство­рити всі можливі умови для тих, кому так необхідно, щоб хтось повірив у них, допоміг удосконалитися.

Сенс прийому "Емоційне заохочення" у тому, щоб вселити в дитину віру в себе, похвалити за будь-що, навіть незначне; усмішкою, поглядом дати зро­зуміти учню, що серце, душа вчителя розкриті для нього.

Прийом "Сповідь" — щире звернення до найкра­щих дитячих почуттів, розкриття перед учнем стану своєї душі. Однак цей прийом може дати очікуваний ефект лише в разі правильного прогнозування вчите­лем відповідної реакції учня.

Прийом "Стеж за нами"використовується для дітей з інтелектуальною занехаяністю, з лінощами дум­ки. Сенс його полягає в тому, щоб дати можливість учню відчути радість визнання в собі інтелектуальних сил.

Прийом "Обмін ролями"дає учням можливість проявити себе, наприклад, у ролі учителя, показує дітям, що вони здатні робити набагато більше, ніж від них очікують.

"Створення ситуації змагань"— завдання педа­гога — виявлення гідного "суперника" й утримання си­туації інтелектуально-творчого змагання під педа­гогічним контролем.

"Вибір адекватних стимулів"— стимул для ро­боти повинен бути привабливим для учнів, а при втраті своєї актуальності змінюватись.

"Допомога друга"— це вчасна допомога як з бо­ку вчителя, так і з боку учнів, що підтримує прагнен­ня дитини стати на ноги, уселяє в неї впевненість у власні сили, у спроможність здолати труднощі.

Прийом "Навмисна помилка" активізує увагу учнів. Його рекомендується використовувати під час перевірки знань.

ЗРОЗУМІЙ МЕНЕ!

Пам`ятка для батьків

Що слід робити, якщо у Вашої дитини Ви помітили:

Демонстративна неслухняність – зверніть увагу чи достатньо любові і уваги ви приділяєте дитині.

Егоїстичні прояви – вчить дитину враховувати інтереси інших дітей.

Пустощі – дитина довгий час знаходиться на самоті (дитині потрібні яскраві враження щодня).

Упертість – зважте чи не багато вимог ви ставите перед дитиною.

Вередування – замініть накази і обов`язки на любов та повагу до дитини.

Замкненість – я довгий час знаходжусь на самоті.

Агресія – створіть теплу і спокійну атмосферу в родині (дуже добре коли дитина ще відвідує дідуся з бабусею, братиків, сестричок).

Пасивність – зверніть увагу, чи достатньо ви хвалите свою дитину.

Аморальна поведінка – перегляньте будь-ласка чи можете ви бути прикладом для своєї дитини.

Непосидливість – з дитиною мало спілкуються ( дитині потрібно розкривати світ).

Образливість – говоріть дитині кожного дня про те, як вона вам дорога і як ви її любите.

Безлад – привчайте робити дитину розпочату справу до кінця

Скарги – уважніше ставтеся до своєї дитини.

Лінощі – зацікавлюйте дитину чимось новеньким , багато розповідайте їй.

Неуважність – розширюйте кругозір вашої дитини, концентруйте увагу на досягнутому, хваліть за це.

Нудьга – дитина прагне нових позитивних емоцій.

Метушня, біганина – дайте вихід вашому енерджайзеру.

Надмірна усидливість – знайдіть улюблену справу дитини і нехай вона нею займається, щоб ця усидливість не перетворилася на нудьгу.

Стендова інформація для психологічної просвіти:

Просвіта для батьків

1. Мама зморена: як боротись із синдромом батьківського вигорання

https://nus.org.ua/view/mama-zmorena-yak-borotys-iz-syndromom-batkivskogo-vygorannya/?fbclid=IwAR2pPQzzPOtljvRpqut_B12Zq3iFm2Ax9DrqeY8dCm0wE_PaxYZdMkxOVmw

2. Поради щодо розвитку концетрації у дітей.

https://nus.org.ua/articles/3-vpravy-dlya-trenuvannya-kontsentratsiyi-u-ditej/?fbclid=IwAR3lvtHqgkAi5iSQdxbm4F50CNNXNaYALhXr3JHVcBS0BMoA4DHDCcz89JM

3. Курс для батьків «Як навчити дитину захищатися», урок 1.

https://www.youtube.com/watch?v=0KJYrhqfBrk

4. Курс для батьків «Як навчити дитину захищатися», урок 2.

https://www.youtube.com/watch?v=GIUB83IaJcw

5. Курс для батьків «Як навчити дитину захищатися», урок3. https://www.youtube.com/watch?v=cOqH6KAJ4U8

6. Курс для батьків «Як навчити дитину захищатися», урок 4. https://www.youtube.com/watch?v=KUCJRHLmdII

7. Курс для батьків «Як навчити дитину захищатися», урок 5. https://www.youtube.com/watch?v=ar7zP5MU1fw

8. Курс для батьків «Як навчити дитину захищатися», урок 6. https://www.youtube.com/watch?v=XNsyqc3gQts

Просвіта для здобувачів освіти

1. Як боротися з булінгом: поради для дітей https://www.youtube.com/watch?v=espwzDTLVkE

2. Повчальні мультики. Не треба ображати друзів

https://www.youtube.com/watch?v=sIe-QK83RYQ

3. Звички і здоров’я. https://www.youtube.com/watch?v=M3An8uibz44

4. Повчальні мультики. Квіти дружби https://www.youtube.com/watch?v=1dM90FGkiTc&list=PLkLwod_eIKOXGxcFBC4pG7c4xXl7n9R-q&index=14

Повчальні мультики. Образливі слова https://www.youtube.com/watch?v=kcOVvs8R9CU&list=PLkLwod_eIKOXGxcFBC4pG7c4xXl7n9R-q&index=29

Профорієнтаційний буклет для молоді.

Буклет включає ефективні інструменти для молоді, яка прагне свідомо обирати майбутню професію.

https://www.dcz.gov.ua/sites/default/files/buklet_dlya_molodi_print.pdf

***

Безпечний інтернет:

1. Діти в інтернеті: як навчити безпеці у віртуальному світі.

Посібник для батьків

https://rescentre.org.ua/images/Uploads/Files/internet_safety_dl/children_internet.pdf

2. Корисні поради учням. Безпечний Інтернет.

https://www.youtube.com/watch?v=zPIXOPDGRAY&feature=emb_logo

***

Поради психолга для вчителів:

1. Поради психолога: Професійне вигорання педагогів під час карантину https://www.youtube.com/watch?v=QluRf6Zc5Eg

2. Поради психолога: Дистанційне навчання на карантині https://www.youtube.com/watch?v=mjh2ErwcbdA

Поради психолога для батьків та вчителів:

/Files/images/_0 1.jpg
/Files/images/_0 2.jpg
/Files/images/_0 3.jpg
/Files/images/_0 4.jpg
/Files/images/_0 5.jpg
/Files/images/_0 7.jpg
/Files/images/_0 8.jpg
/Files/images/_0 9.jpg
/Files/images/_0 10.jpg
/Files/images/_0 11.jpg
/Files/images/_0 12.jpg
/Files/images/_0 13.jpg

Година психолога «Друзі з особливими потребами» в 2- В класі.

Мета: Сприяти розвитку емпатії і поваги до людей з вадами здоров’я, мотивувати учнів надавати підтримку дітям з особливими потребами.
/Files/images/іщ 10 3.jpg
/Files/images/іщ 10 2.jpg

Година психолога «Вчимося товаришувати», 1-А клас.

Мета: навчити дітей розпізнавати ознаки справжньої дружби, ознайомити з правилами товаришування і способами знайомств
/Files/images/іщ 10 тов 1.jpg/Files/images/іщ 10 тов 2.jpg
/Files/images/іщ 10 тов 3.jpg/Files/images/іщ 10 тов 4.jpg
Робота соціально - психологічної служби проведення виховного заходу до теми толерантності.
/Files/images/ле1.jpg/Files/images/ле2.jpg
/Files/images/бити.png
/Files/images/000 покар.png
/Files/images/00 насиль 1.png
Година спілкування в 3-А класі на тему: «Толерантність у нашому житті.
/Files/images/іщ 1.jpg/Files/images/іщ 2.jpg
/Files/images/іщ 3.jpg/Files/images/іщ 4.jpg
*
В рамках декади ART-fest в 3-Б класі психолог Іщенко В.М. провела виховну годину на тему: "Я і мої рідні".
/Files/images/іщ 5.jpg/Files/images/іщ 6.jpg
/Files/images/іщ 8.jpg/Files/images/іщ 9.jpg
«Стилі виховання» http://psyhologdcpp.in.ua/wp-content/uploads/2019/10/standi/file72.pdf
«Слова, які допоможуть дитині зростати» http://psyhologdcpp.in.ua/wp-content/uploads/2020/06/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82.pdf
1. Поради батькам першокласників. http://psyhologdcpp.in.ua/2019/12/02/%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b1%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%ba%d1%96%d0%b2-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%be%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%96%d0%b2/
/Files/images/19530-tvoa_supergerojs_ka_zbroa_proti_virusu_gorizont_web.jpg

*

/Files/images/o_1e2glfovu12jm1k5p1aujuja1had3s.jpg

2019-2020 навчальний рік

Поради психолога:

Стендова інформація:

1. Поради батькам. Фрази, які варто говорити дитині хоча б раз у деньhttps://zatyshok.net.ua/4437/?utm_source

2. Навчання вдома: практичні поради для батьків від психологині Світлани Ройз https://nus.org.ua/articles/praktychni-porady-dlya-batkiv-pro-navchannya-vdoma-vid-dytyachoyi-ta-simejnoyi-psyhologyni-svitlany-rojz/

3. Рекомендації батькам. «Слухати і чути» http://psyhologdcpp.in.ua/2020/04/17/%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%85%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d1%96-%d1%87%d1%83%d1%82%d0%b8/

4. Корисні підказки. Увага! Інтернет! https://www.youtube.com/watch?v=ypVAqanYe-g

5. Чути себе: як боротись з професійним вигоранням у вчителів

https://nus.org.ua/articles/chuty-sebe-yak-borotys-z-profesijnym-vygorannyam-u-vchyteliv/

6. Як учителю працювати дистанційно і зберегти психічне здоров’я – головні тези з Онлайн-EdCamp 2020

https://nus.org.ua/articles/yak-uchytelyu-pratsyuvaty-dystantsijno-i-zberegty-psyhichne-zdorov-ya-golovni-tezy-z-onlajn-edcamp-2020/

*

1. Відео корисні підказки «Як стати відповідальним» https://www.youtube.com/watch?v=LDBE9GsqHB8&t=112s

2. Відео корисні підказки «Який друг справжній?» https://www.youtube.com/watch?v=TAbmgJYI8pE&t=47s

3. Відео корисні підказки «Учись учитися» https://www.youtube.com/watch?v=4IAB2bkqLQs&t=8s

4. Відео корисні підказки «Дружба» https://www.youtube.com/watch?v=au6zMAyHHmc&t=1s

5. Пам’ятка для батьків «Як навчити дитину успішно виконувати домашнє завдання? http://psyhologdcpp.in.ua/wp-content/uploads/2019/10/standi/file76.doc

6. Пам’ятка для батьків «Психологічна підтримка випускників, які беруть участь у ЗНО http://psyhologdcpp.in.ua/wp-content/uploads/2019/10/standi/file79.doc

7. Стилі виховання http://psyhologdcpp.in.ua/wp-content/uploads/2019/10/standi/file72.pdf

8. Про емоції та їх роль у житті людини http://psyhologdcpp.in.ua/wp-content/uploads/2019/10/standi/file277.doc


*

Поради батькам під час карантину
/Files/images/00FB_IMG_1584796479784.jpg
/Files/images/00FB_IMG_1584796521716.jpg
/Files/images/00FB_IMG_1584868061883.jpg
/Files/images/00CoVid2019_CURV-01-1.jpg

*

Уроки доброти до Всесвiтнього дня тварин, 02.10. 2019
/Files/images/01Уроки_доброти_для_молодших_класiв.jpg/Files/images/01Уроки_доброти_до_Всесвiтн_ого_дня_тварин.jpg

*

Акцiя: "Ми за здоровий спосiб життя!"
/Files/images/100стоп_наркотикам.jpg
/Files/images/100Виховна_година_ми_за_здоровий_спосiб_життя.jpg
/Files/images/100Акцiя Ми_за_здоровий_спосiб_життя.jpg

*

Акцiя: "Скажи палiнню - Нi", 8-А клас, агiтбригада
/Files/images/100Акцiя Скажи палiнню Нi, 7-А клас, агiтбригада.jpg
З метою формуванням у дітей почуття доброти, розвитку доброзичливого ставлення до себе та інших , створення позитивної атмосфери, 05.04.19. було проведено день під гаслом «На хвилі позитиву»!
/Files/images/чвпоз1.jpg
/Files/images/чвпоз2.jpg
/Files/images/чвпоз4.jpg
/Files/images/чвпоз5.jpg

*

Брейн-ринг "ВІЛ - СНІД", 06.12.2018
/Files/images/фото_для_сайта_и_газеты_028.jpg/Files/images/фото_для_сайта_и_газеты_029.jpg
/Files/images/фото_для_сайта_и_газеты_032.jpg/Files/images/фото_для_сайта_и_газеты_040.jpg
/Files/images/фото_для_сайта_и_газеты_041.jpg/Files/images/фото_для_сайта_и_газеты_042.jpg
/Files/images/фото_для_сайта_и_газеты_044.jpg/Files/images/фото_для_сайта_и_газеты_037.jpg

Виховна година: «Я подолаю булінг» 11.09.2018

Мета: ознайомити учнів з поняттям, формами та структурою булінгу; виховувати почуття емпатії та переживання до дитини, яка зазнає насильства; розвивати вміння пошуку шляхів виходу зі складної ситуації; формувати навики відповідальної та безпечної поведінки.

Контингент, вікова категорія: учнівський колектив 5-9-х класів.

/Files/images/булінг4.jpg/Files/images/булінг2.jpg
/Files/images/булінг1.jpg/Files/images/булінг5.jpg
/Files/images/булінг7.jpg/Files/images/булінг6.jpg

Виховна година «Промінчики добра». Вересень, 2018 року.

Мета: розширити поняття про милосердя і співчутливе ставлення до інших.
Учні 2- 4 класів
/Files/images/Учні 2- 4 класів1.jpg
/Files/images/Учні 2- 4 класів2.jpg

Виховна година: «Шлях до здорового способу життя», вересень, 2018 рік

/Files/images/6б-здров3.jpg
/Files/images/6б-здров1.jpg
/Files/images/6б-здров2.jpg

*

День добра, травень 2018 року
/Files/images/псих4.jpg/Files/images/псих3.jpg/Files/images/псих2.jpg
/Files/images/псих1.jpg/Files/images/псих5.jpg/Files/images/псих8.jpg
/Files/images/псих10.jpg/Files/images/псих12.jpg/Files/images/псих7.jpg
/Files/images/псих9.jpg/Files/images/псих13.jpg/Files/images/псих6.jpg
/Files/images/псих11.jpg/Files/images/псих15.jpg/Files/images/псих14.jpg

- Акція «Дарую посмішку»;

- фото-селфі «Поділися посмішкою своєю»;

- плакат «Колекція теплих слів»;

- конкурс творів за темою «Людина з добрим серцем і доброю душею»;

- виставка малюнків «Людина з добрим серцем».

З 02. 04. по 06.04.18 соціально-психологічною службою було проведено тиждень позитиву під гаслом «На хвилі позитиву». Протягом цього тижня було проведено:
/Files/images/позитив1.jpg/Files/images/позитив2.jpg
/Files/images/позитив3.jpg/Files/images/позитив4.jpg
/Files/images/позитив10.jpg/Files/images/позитив5.jpg
/Files/images/позитив6.jpg/Files/images/позитив7.jpg
/Files/images/позитив8.jpg/Files/images/позитив9.jpg

*

Вибінарні уроки
/Files/images/вибінар1.jpg/Files/images/вибінар2.jpg
/Files/images/вибінар3.jpg/Files/images/вибінар4.jpg
/Files/images/вибінар5.jpg/Files/images/вибінар6.jpg

26.01.2018 року команда «Крила надій» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №202 з поглибленим вивченням природничо-математичних наук взяли участь в інтелектуальній грі ««Майбутній психолог», що відбулась в Управлінні освіти Деснянської районної державної адміністрації за підтримкою Київського міжнародного університету.

Учасники отримали Диплом І – ступеня та номінації: «Організаторські здібності», «Найкраща презентація». Кожен учень отримав сертифікат учасника інтелектуальної гри «Майбутній психолог».

/Files/images/лес21.jpg/Files/images/лес22.jpg
/Files/images/лес23.jpg/Files/images/лес24.jpg
/Files/images/лес25.jpg/Files/images/лес26.jpg
/Files/images/лес27.jpg/Files/images/лес28.jpg
Міжнародний день боротьби зі СНІДом Вікторина Що таке СНІД та як себе захистити, 01.12.2017
/Files/images/CAM03842.jpg/Files/images/CAM03843.jpg
/Files/images/CAM03844.jpg/Files/images/CAM03847.jpg

*

15.11.17 в СШ № 202 відбувся відкритий зхід «Молодь за здоровий спосіб життя». Учні 9-А , 8-А класу показали для учнів 6-х класів сценку, провели цікаву, рухливу гімнастику і вікторину. Глядачам дуже сподобався захід, вони дізналися багато цікавого про здоров׳я і здоровий спосіб життя, активно виконували рухи гімнастики і активно відповідали на питання вікторини.

Відкритий виховний захід на тему: «Здоровий спосіб життя»
/Files/images/лес1.jpg/Files/images/лес2.jpg
/Files/images/лес3.jpg/Files/images/лес4.jpg

*

Місячник позитиву під гаслом: «Життя – найвища цінність»
/Files/images/лес5.jpg/Files/images/лес6.jpg
/Files/images/лес7.jpg/Files/images/лес8.jpg
/Files/images/лес9.jpg/Files/images/лес10.jpg

*

Відкритий урок: «Сходинки взаємин» у рамках заходів які проводяться за підтримки Європейського союзу
/Files/images/лес11.jpg/Files/images/лес12.jpg
/Files/images/лес13.jpg/Files/images/лес14.jpg
/Files/images/лес15.jpg

*

27 січня 2017 року у Київському міжнародному університеті команда учнів 9-А класу «Діти Фрейда»: Гермаш В.М., Куриленко В.В., Мізер Е.М., Монзолевська О.О. прийняли участь в інтелектуальній грі «Майбутній психолог». Учасники нагороджені сертифікатами й дипломом ІІІ ступеня, що надасть можливість отримати пільги при вступі до спеціальності «Психологія» в Київський Міжнародний Університет.
/Files/images/психо3.jpg
/Files/images/психо2.jpg
/Files/images/психо4.jpg
/Files/images/психо5.jpg
/Files/images/психо1.jpg

*

Відкритий урок «Толерантність та терпимість, спілкування без конфліктів» у рамках заходів які проводяться за підтримки Європейського союзу
/Files/images/лес16.jpg/Files/images/лес18.jpg
/Files/images/лес17.jpg/Files/images/лес19.jpg
/Files/images/лес19.jpg/Files/images/лес20.jpg
Кiлькiсть переглядiв: 1339

Коментарi