• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • ІІ. Про школу
  • 3. Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення

Запрошуємо :

На 10.11.2021 у школі є такі вакансії:

1. Дієтсестра;

2. Вчитель біології (0,5 ставки);

3. Вихователь ГПД -1 ставка

4. Уповноважена особа з публічних закупівель

Порядок і умови проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення конкурсу з працевлаштування педагогічних працівників

1. Загальні положення.

1.1. Дане Положення розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Кодексу законів про працю України, з метою якісного відбору та комплектування закладу педагогічними кадрами.

1.2. Це Положення визначає порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних педагогічних працівників у закладі.

1.3. Педагогічною діяльністю можуть займатися особи з високими моральними якостями, які мають відповідну освіту, належний рівень професійної підготовки, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки в закладі загальної середньої освіти.

1.4. Прийняття на роботу осіб, які не пройшли конкурс, не допускається.

1.5. Для проведення конкурсу з кандидатами на заміщення вакантних посад педпрацівників наказом по закладу створюється комісія у складі голови, секретаря та членів комісії.

1.6. До складу комісії з працевлаштування педагогічних працівників залучаються керівники ПЦМК закладу відповідно до фаху вакансії.

2. Умови проведення конкурсу.

2.1. Рішення про проведення конкурсу приймається головою комісії за необхідністю при наявності вакантних посад у закладі.

2.2. До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади педагогічного працівника допускаються особи, які мають педагогічну освіту (магістр, бакалавр, спеціаліст).

2.3. Конкурс проводиться поетапно:

- публікація оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті закладу (в розділі «Наявність вакантних посад»);

- прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам;

- проведення усного конкурсу та відбір кандидатів.

3. Оголошення про конкурс.

3.1. Заклад публікує оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті (в розділі «Наявність вакантних посад») не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до початку проведення.

3.2. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститись такі відомості: назва вакантної посади, термін прийняття документів, вимоги до кандидатів, а також інша інформація, що не суперечить вимогам чинного законодавства України.

4. Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі.

4.1. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до комісії наступні документи:

- заяву ;

- трудову книжку( за наявністю);

- заповнену особову картку (форма П-2) з відповідними додатками;

- фотокартка розміром 3,5 х 4,5 см;

- ксерокопії документів про освіту з додатками;

- паспорт громадянина України (оригінал та копію);

- ідентифікаційний код (оригінал та копію);

- санітарну книжку та довідку від психіатра.

4.2. За бажанням учасники можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

4.3. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.

4.4. Голова комісії перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на відповідну посаду.

4.5. Особи, що виявили бажання працювати на посаді педпрацівника в закладі та подали відповідні заяви до комісії підлягають проходженню конкурсу в порядку, визначеному цим Положенням.

4.6. Подані документи та матеріали зберігаються у голови комісії протягом року.

5. Проведення конкурсу та відбір кандидатів.

5.1. Відбір кандидатів проводиться за результатами розгляду поданих документів та усного конкурсу.

5.2. Конкурс з кандидатами проводиться на засіданні комісії в усній формі.

5.3. На підставі розгляду поданих документів та усного конкурсу з кандидатами, комісія на своєму засіданні рекомендує осіб для зайняття вакантних посад педпрацівників у заклад.

5.4. Якщо комісією не прийнято рішення щодо внесення рекомендацій для призначення на вакантну посаду жодного із кандидатів, то заклад повторно публікує оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті (в розділі «Наявність вакантних посад»).

5.5. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її складу.

5.6. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

5.7. У рішенні комісії обов'язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду.

5.8. Засідання комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку. Протокол зберігається у голови комісії.

5.9. Комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу після його завершення.

5.10. Рішення комісії може бути оскаржене протягом трьох днів після ознайомлення.

Кiлькiсть переглядiв: 1054

Коментарi