Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

Загальні правила поведінки під час навчально - виховного процесу

Безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу у школі ґрунтується на свідомому і сумлінному виконанні правил. Основні види життєдіяльності у школі – це праця, гра, творчість. Під час знаходження у школі потрібно усвідомлювати наслідки своїх дій, щод не створити небезпечну ситуацію,виробивши відчуття особистої безпеки та безпеки оточуючих; розуміти те, що безпека, перш за все, залежить від кожної людини, її ставлення до навколишнього середовища та інших людей.

Усі учасники навчально-виховного процесу при зарахуванні до школи і в процесі здобуття освіти проходять інструктаж з питань безпеки життєдіяльності , надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, правильних дій при виникненні надзвичайної ситуації, правил дорожнього руху.

Учні школи зобов’язані:

· Виконувати вимоги з безпеки життєдіяльності, передбачені відповідними правилами та інструкціями, дотримуватися дисципліни, навчатися сумлінно;
Берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, бережливо ставитися до майна школи;
· Сумлінно дотримуватись правил особистої гігієни і санітарних норм на місці праці;
· Виконувати лише ту роботу, яку доручив учитель, керівник;
· Не входити до навчального кабінету без дозволу вчителя;
· Не підходити до відкритих вікон, починаючи з ІІ поверху;
· Не бігати в класах, коридорах школи під час навчально-виховного процесу;
Не допускати грубощів, образ, застосування протиправних дій у вирішенні конфліктних ситуацій до оточуючих;
· Не приносити до школи небезпечні предмети (ріжучі, колючі, вибухові, вогненебезпечні предмети, газові балончики, петарди та інше);
· Не палити, не вживати наркотичні речовини та енергетичні напої;
· Під час проведення уроку не покидати навчальний кабінет;
· Не виносити зі школи матеріальні цінності;
Співпрацювати з адміністрацією школи щодо створення безпечних умов для навчання (повідомляти про всі недоліки, які можуть призвести до небезпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу).

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ УЧНІВ

1. У школу учень приходить за 15-20 хвилин до початку занять.

2. У школу не можна приносити колючо-ріжучі предмети, піротехнічні засоби, пневматичні пістолети. Також не рекомендується приносити в школу дорогі речі (дорогі телефони, шуби, прикраси і т. д.).

3. Зовнішній вигляд учня повинен бути охайним, чистим, акуратним. Стиль одягу – діловий.

4. У школі учень знімає верхній одяг, вішає його у роздягальні.

5. Учень не забуває вітатися з оточуючими, проявляє повагу до старших, піклується про молодших. Школярі поступаються дорогою дорослим, старші школярі – молодшим, хлопчики – дівчаткам.

6. Піднімаючись або спускаючись по східцях, учень дотримується правої сторони, не штовхає тих, що йдуть попереду. Бігати по сходах категорично заборонено!

7. На перерві учень повинен підготуватися до наступного уроку.

8. Учень приносить до школи необхідне для занять навчальне приладдя, книги, підручники, зошити, щоденник. Приходить до школи з підготовленими домашніми завданнями з предметів, згідно розкладу.

9. Під час занять не можна користуватися мобільними телефонами (крім навчальних завдань за вказівкою вчителя) та електронними іграми.

10. При виїздах на позашкільні заходи учень повинен дотримуватись дисципліни в автотранспорті.

11. Під час уроків в класах під час уроків, на перервах в рекреаціях, в спортзалі, під час прогулянок, екскурсій учень дотримується правил з техніки безпеки.

12. Учень повинен дбайливо відноситися до шкільного майна, надає посильну допомогу у його ремонті, акуратно відноситься до свого і чужого майна .

13 . Не дозволяється без дозволу педагогів покидати приміщення та територію школи протягом навчального часу. У разу пропуску уроків учень повинен пред’явити класному керівникові або сестрі медичній довідку або записку від батьків про причину відсутності. Пропускати заняття без поважних причин забороняється.

14. Поведінка на заняттях.

14.1 При вході педагога в клас учні встають на знак вітання, сідають після того, як учитель відповість на вітання і дозволить сісти. Так само учні вітають будь-якого дорослого, що увійшов до класу під час занять.

14.2. Під час занять не можна шуміти, відволікатися самому і відволікати інших сторонніми розмовами, іграми, та іншими справами, які не стосуються уроку. За першою вимогою учителя необхідно пред’явити щоденник. Будь які записи у щоденнику учнями повинні виконуватися охайно. Після кожного навчального тижня батьки учня ставлять свій підпис у щоденнику.

14.3. Якщо під час занять учню необхідно вийти з класу, то він повинен підняти руку і попросити дозвіл у вчителя.

14.4. Якщо учень хоче поставити запитання вчителю або відповідсти на запитання , піднімає руку. Дзвінок про закінчення уроку дається для вчителя. Тільки коли вчитель оголосить про закінчення уроку, учень має право покинути клас. При виході учителя або іншого дорослого з класу учні повинні стати.

15. Поведінка до початку уроку, на перервах і після закінчення занять.

15.1. До початку уроку учень повинен:

Прибути до кабінету до дзвінка, увійти до класу тільки у присутності учителя, підготуватися до уроку.

15.2. Під час перерви учні зобов’язані:

- навести чистоту і порядок на своєму робочому місці;

- вийти з класу;

- підкорятися вимогам працівників школи, черговим учням;

- під час перерв забороняється бігати коридорами, сходами, поблизу вікон і в інших місцях, не пристосованих до ігор; штовхати один одного, вживати непристойні вирази і жести на адресу будь-яких осіб, шуміти, заважати відпочивати іншим.

16. Правила поведінки в їдальні:

- у шкільній їдальні учні повинні виконувати вимоги вчителів, працівників їдальні та чергових і дотримуватись черги;

- учні повинні шанобливо ставитись до працівників їдальні;

- забороняється знаходитись у їдальні у верхньому одязі;

- забороняється виносити їжу і напої за межі їдальні;

- молодші школярі у відведений час з класним керівником проходять в їдальню, не поспішаючи і не штовхаючись, займають своє місце;

- учень пам'ятає, що їдальня - це місце для їжі, а не для розмов: розмовляти і сміятися, коли в роті їжа, небезпечно для життя!

- учень дотримується правил етикету;

- учень після обіду прибирає за собою посуд;

- дотримується санітарно-гігієнічних норм.

17. Поза школою учні поводяться скрізь і всюди так, щоб не заплямовувати свою честь і гідність, не заплямовувати добре ім’я школи.

Кодекс правил для вчителя

Педагог повинен:
1. Виховувати в учнів прагнення до самовдосконалення.
2. Своїм особистим прикладом виховувати сумлінність, дисциплінованість.
3. Сприяти розвитку здібностей школярів.
4. Настановленням та особистим прикладом виховувати повагу до принципів загальнолюдської моралі (правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, працелюбності, стриманості, доброти та інших доброчинностей); до батьків; жінки; культурно-національних, духовних, історичних цінностей України.
5. Дбайливо ставитися до навколишнього середовища.
6. Готувати учнів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, національними, релігійними групами.
7. Дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати права учнів.
8. Поважати особистість учня, його гідність.
9. Захищати дітей від будь-яких форм фізичного та психічного насилля.
10.Об’єктивно ставитись до всіх учнів.
11.Уважно обмірковувати рішення, що приймаються щодо учнів, аби не допустити помилок.
12.Бути вимогливими до учнів, мати стійкий професійний авторитет.
13.Бути впевненим у собі і правильності своєї поведінки.
14.Виконувати дані учням обіцянки.
15.Бути тактовним у ставленні до інших людей.
16.Поважати та розвивати традиції школи.
17.Бути вдячним за допомогу.
18.Бути вимогливим не лише до учнів, але й до себе.
19.Постійно підвищувати свою педагогічну майстерність.
20.Систематично знайомитись з педагогічними інноваціями та впроваджувати їх у життя.
21.Бути доброзичливим до учнів, колег інших людей.
22.Пам’ятати, що нема і не може бути абстракційного учня.
23.Сприяти розвитку пізнавального інтересу.
24.Сприяти, розвитку в учнів захоплення навчанням та працею.
25.Вчити учнів не боятися труднощів, а долати їх.
26.Оберігати чистоту душевних поривань учнів.
27.Виховувати колектив так, щоб учні не відчували самотності.
28.Вчити своїх учнів виховувати самих себе.
29.Розвивати здатність мислити, розмовляти. Діяти, щоб учень міг знайти своє місце в цьому світі, самореалізовуватися.

Правила для технічного персоналу.

1. Технічний персонал школи дотримується правил етикету, вчасно приходить на роботу та знаходиться на визначеній дільниці протягом робочого дня.
2. Користується правилами санітарії та гігієни утримання приміщень та території школи, інструкціями безпечного користування миючими та дезінфікуючими засобами, приладами та устаткуванням, дотримується своїх посадових обов’язків.
3. Знаходиться на робочому місці завжди у чистому та охайному одязі.
4. Своїм прикладом показує учням як треба зберігати чистоту та порядок у школі.
5. Техпрацівник повинен бути ввічливим та привітним з учнями, вчителями та батьками, що прийшли до школи.
6. Мова повинна бути лагідною та чемною, неможна підвищувати голос на учня.
7. В разу потреби техпрацівник може ввічливо зробити зауваження, а , якщо потрібно, звернутись до чергового вчителя.
8. Забороняється давати учням вказівки виконувати ту чи іншу роботу.
Кiлькiсть переглядiв: 3488

Коментарi