• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Методична робота. STEM -технології

Шлях до Нової української школи через технології
STEM - освіти.

2020-2021 навчальний рік

У 2020/2021 навчальному році спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 202 продовжує роботу за методичною проблемою: «Науково-методичні засади створення інноваційної моделі STEM-освіти».

Предметні циклові комісії працюють за темами:

ПЦМК учителів початкової школи та вихователів ГПД - «Формування ключових компетентностей учнів початкових класів шляхом використання інноваційних технологій у Новій українській школі»;

ПЦМК учителів математичного циклу - «Застосування форм і методів, що сприяють активізації розумової діяльності учнів і що формують самостійне і творче мислення через використання STEM-технологій»;

ПЦМК учителів природничого циклу - «Впровадження STEM- та STEAM- технологій під час вивчення природничих наук»;

ПЦМК учителів англійської мови - «Розвиток творчих можливостей на уроках іноземної мови на різних етапах навчання»;

ПЦМК учителів гуманітарного циклу - «Формування та розвиток критичного творчого мислення у контексті життєтворчої спрямованості вивчення гуманітарних наук»;

ПЦМК естетично-розвивального циклу - «Інформатизація навчально-виховного процесу як один із засобів модернізації навчального закладу»;

ПЦМК спортивно-патріотичного циклу - «Використання ІКТ на уроках для створення сучасного освітнього простору».

Творчі групи вчителів:

Творча група

Голова творчої
групи

Склад творчої групи

Творча група вчителів початкової школи
та вихователів ГПД

Борисенко І.М.

Дегтяренко Ю.О.

Гаврилюк І.В.

Борисенко І.М.

Фесенко С.Б.

Власюк О.Л.

Творча группа вчителів математики та
інформатики

Василенко В.О.

Василенко В.О

Будчаний О.В.

Железняк М.П.

Творча група вчителів математики
та фізики

Кільдій В.М.

Кільдій В.М.

Карнах О.П.

Кольцова І.М.

Гриценко О.В.

Творча група вчителів природничих
наук

Гомон Т.І.

Гомон Т.І.

Свириденко Т.О.

Кретюк А.В.

Коновод Н.П.

Творча група вчителів української мови
та літератури

Ромах С.М.

Ромах С.М.

Позняк О.І.

Сімороз Л.В.

Творча пара вчителів історії

Нестереня В.К.

Нестереня В.К.

Филь Г.О

Присяжнюк Л.М.

Творча пара вчителів англійської
мови

Піонтковська А.В.

Піонтковська А.В.

Цибуля О.В.

Фіщенко Є.М.

Творча пара вчителів англійської
мови початкової школи

Щепкіна Н.І.

Щепкіна Н.І.

Назаренко Т.В.

Творча пара вчителів
мистецтва

Процька Т.Л.

Процька Т.Л.

Романенко І.Г.

Педагогічна майстерня вчителів працює за темами:

 • «Розвиток творчих здібностей учнів за рахунок інформатизації навчально-виховного простору, використання різних форм і методів роботи в навчально-виховному процесі»;
 • «Самоактуалізація та самореалізація учнів та вчителів в навчально-виховному процесі»;
 • «Створення власних розробок уроків з використанням ІКТ та STEM-технологій».

2019-2020 навчальний рік

Науково-практичний семінар для керівників закладів освіти 11.02.2020.

Вітальне слово директора Пескової Ірини Василівни
/Files/images/s1изображение_viber_2020-02-11_18-42-24.jpg/Files/images/s2изображение_viber_2020-02-11_18-42-241.jpg
/Files/images/s3изображение_viber_2020-02-11_18-42-22.jpg/Files/images/s4изображение_viber_2020-02-11_18-42-23.jpg
/Files/images/s5изображение_viber_2020-02-11_18-42-28.jpg/Files/images/s6изображение_viber_2020-02-11_18-42-30.jpg

"Шлях до НУШ через STEM - освіту: теорія і практика у школі",
виступ Фіщенко Є. М., заступника директора з навчальної роботи

/Files/images/s7изображение_viber_2020-02-11_19-15-42.jpg

"Прийоми STEM - освіти у початковій школі ",
виступ Власюк О. Л., вчителя початкових класів НУШ

/Files/images/s10изображение_viber_2020-02-11_19-59-07.jpg/Files/images/s11изображение_viber_2020-02-11_19-59-081.jpg
/Files/images/s9изображение_viber_2020-02-11_19-15-421.jpg/Files/images/s8изображение_viber_2020-02-11_18-42-26.jpg

"Шкільна хімічна STEM - лабораторія: з досвіду вчителя",
виступ вчителя хімії Кротюк А. В.

/Files/images/s12изображение_viber_2020-02-11_18-42-261.jpg/Files/images/s13изображение_viber_2020-02-11_19-15-43.jpg

"Викоритання ІКТ в STEM - освіті на уроках математики",
виступ Василенка В. О., вчителя математики.

/Files/images/s14изображение_viber_2020-02-11_19-15-44.jpg/Files/images/s15изображение_viber_2020-02-11_19-59-10.jpg

"Використання QR-кодування на уроках фізики",
виступ Гриценко О. В., вчителя фізики

/Files/images/s16изображение_viber_2020-02-11_19-15-45.jpg/Files/images/s17изображение_viber_2020-02-11_19-59-121.jpg

"STEM - технолоії: практичний досвід впровадження",
виступ Гомон Т. І., голови ПЦМК вчителів природничих наук, вчителя геграфії.

/Files/images/s18изображение_viber_2020-02-11_19-15-451.jpg/Files/images/s19изображение_viber_2020-02-11_18-42-301.jpg

Експериментально-дослідна робота: 2015-2020 р.р.

Діагностика за експериментально-дослідною роботою
«Упровадження мультипрофільного навчання в середній загальноосвітній школі»
учнів 10-11 класів
2018-2019 навчальний рік

З метою спостереження за рівнем знань, умінь та навичок учнів в рамках експериментальної роботи в грудні 2018 року проведений моніторинг якості знань учнів 10 профільного та 11 мультипрофільного класів школи за результатами І семестру з предметів математичного та природничого циклів. Результати моніторингу такі:
10 клас (математичний профіль)

П.І.Б. учителя

предмет

усього учнів

В.

Д

С.

П.

% якості навчальних
досягнень за І семестр

Кольцова І.М.

алгебра

25

9

6

6

4

60 %

Кольцова І.М.

геометрія

25

10

10

2

3

80 %

Відоменко В.В.

фізика

25

11

7

4

3

72 %

*

11 клас (математичний профіль)

П.І.Б. учителя

предмет

усього учнів

В.

Д

С.

П.

% якості навч.
дос. за І семестр

Карнах О.П.

алгебра

17

4

8

5

0

71 %

Карнах О.П.

геометрія

17

5

7

5

0

71 %

Відоменко В.В.

фізика

17

5

10

2

0

88 %

*


11 клас (географічний профіль)

П.І.Б. учителя

предмет

усього учнів

В.

Д

С.

П.

% якості навч.
дос. за І семестр

Гомон Т.І.

географія

18

8

10

0

0

100 %

Гомон Т.І.

екологія

18

14

4

0

0

100 %

Аналіз показав, що учні 10 профільного та 11 мультипрофільного класів мають високий відсоток якості знань, умінь та навичок за І семестр 2018-2019 навчального року з профільних предметів.

Аналітична довідка
Діагностика за експериментально-дослідною роботою
«Упровадження мультипрофільного навчання в середній загальноосвітній школі»
учнів 10-го класу
2018-2019 навчальний рік

Мета діагностичної роботи:

- дослідити профільні інтереси учня;

- дослідження мотивації досягнень;

- дослідження рівня тривожності;

- розробка напрямів подальшої роботи за результати діагностичного дослідження.

Методи дослідження:

- Орієнтаційно-діагностична анкета інтересів (ОДАНІ-2)

- Діагностика за методикою Тейлора «Шкала тривожності»

- Опитувальник Ю.Орлова «Потреба в досягненні»;

Обстежено всього 22 учнів (за списком 25 учнів)

В ході контролю практичним психологам, після проведення діагностичної роботи були отримані наступні результати:

1. Результати діагностики за методикою «Орієнтаційно-діагностична анкета інтересів (ОДАНІ-2)»

Загальна кількість учнів, які приймали участь у дослідженні : 20

Профільні інтереси

Кількість учнів, які мають високий
рівень розвитку відповідного профільного інтересу
(від 5 балів і вище)

Хлопці

Дівчата

Фізика

7

6

1

Математика

6

5

1

Електрорадіотехніка

3

2

1

Техніка

6

4

2

Хімія

2

2

-

Біологія

4

1

3

Медицина

6

1

5

Географія

8

2

6

Історія

2

-

2

Філологія

5

-

5

Мистецтво

4

-

4

Педагогіка

1

-

1

Психологія, Філософія

8

2

6

Бізнес

4

1

3

Сфера обслуговування

3

1

2

Військова справа

4

1

3

Спорт

9

6

3

Кількість учнів, у яких жоден профільний інтерес не перевищує 4 балів

2

-

2

*

2. Діагностика за методикою Тейлора «Шкала тривожності»

Кількість учнів :21

Рівень тривожності

Вид тривожності

Шкільна

Самооцінна

Міжособистісна

Загальна

Нормальний

14

17

14

14

Трохи завищений

1

2

1

2

Високий

1

1

-

-

Дуже високий

1

-

-

-

Надто спокійний

4

1

6

5

3. Опитувальник Ю. Орлова «Потреба в досягненні»

Загальна кількість учнів, які приймали участь у дослідженні : 18

Потреба в досягненнях

Кількість учнів,
які мають відповідну
кількість потреби
в досягненнях

Низький рівень потреби в досягненні

-

Понижений рівень потреби в досягненні

1

Середній рівень потреби в досягненні

17

Підвищений рівень потреби в досягненні

-

Високий рівень потреби в досягненні

-

Висновки: усі поставлені завдання були виконані, розглянуто профіль інтересів учнів, мотивацію досягнення на ефективність діяльності, виявлено учнів з високим рівнем тривоги, які потребують додаткової уваги вчителя та психолога.

Рекомендації:

Вчителям: Здійснювати індивідуальний підхід у роботі з учнями. Залучати дітей до участі в олімпіадах, конкурсах, допомагати при виборі професії, враховуючи їхні інтереси та схильності.
Батькам: Здійснювати підтримку дітей у виборі ними подальших напрямів у навчанні.
Психологу: продовжити психологічний супровід процесу адаптації, створення психолого-педагогічних умов для розвитку здібностей учнів та успішного навчання.

Аналітична довідка

Діагностика за експериментально-дослідною роботою

«Упровадження мультипрофільного навчання в середній загальноосвітній школі»
учнів 10-го класу, січень 2018 року.

Мета діагностичної роботи:

- дослідити профільні інтереси учнів;

- дослідження мотивації досягнень;

- дослідження самооцінки;

- дослідження рівня тривожності;

- розробка напрямів подальшої роботи за результати діагностичного дослідження.

Методи дослідження:

- Орієнтаційно-діагностична анкета інтересів (ОДАНІ-2)

- Діагностика за методикою Тейлора «Шкала тривожності»

- Опитувальник Ю.Орлова «Потреба в досягненні»;

- Методика дослідження самооцінки Дембо-Рубінштейн;

Обстежено всього 29 учнів (за списком 36 учнів)

В ході контролю практичним психологам, після проведення діагностичної роботи були отримані наступні результати:

1. Результати діагностики за методикою «Орієнтаційно-діагностична анкета інтересів (ОДАНІ-2)»
Загальна кількість учнів, які приймали участь у дослідженні : 28

Профільні інтереси

Кількість учнів, які мають високий рівень розвитку відповідного профільного інтересу (від 5 балів і вище)

% від загальної кількості учнів

Фізика

6

21%

Математика

7

25%

Електрорадіотехніка

4

14%

Техніка

6

21%

Хімія

2

7%

Біологія

4

14%

Медицина

3

11%

Географія

9

23%

Історія

7

25%

Філологія

5

18%

Мистецтво

8

29%

Педагогіка

2

7%

Психологія, Філософія

13

46%

Бізнес

3

11%

Сфера обслуговування

4

14%

Військова справа

2

7%

Спорт

11

39%

Кількість учнів, у яких жоден профільний інтерес не перевищує 4 балів

2

7%

2. Діагностика за методикою Тейлора «Шкала тривожності»
Кількість учнів :29

Рівень тривожності

Вид тривожності

Шкільна

Самооцінна

Міжособистісна

Загальна

Нормальний

13

15

21

16

Трохи завищений

10

7

5

4

Високий

4

3

1

4

Дуже високий

-

-

-

-

Надто спокійний

3

4

2

5

3. Опитувальник Ю. Орлова «Потреба в досягненні»
Загальна кількість учнів, які приймали участь у дослідженні : 29

Потреба в досягненнях

Кількість учнів, які мають відповідну кількість потреби в досягненнях

% від загальної кількості учнів

Низький рівень потреби в досягненні

1

1%

Понижений рівень потреби в досягненні

3

12%

Середній рівень потреби в досягненні

19

66%

Підвищений рівень потреби в досягненні

6

21%

Високий рівень потреби в досягненні

-

-

4. Діагностика самооцінки за методикою Дембо-Рубинштейн в модифікації А.М.Прихожан.
Кількість учнів :29

Потреба в досягненнях

Кількість учнів, які мають відповідну кількість потреби в досягненнях

% від загальної кількості учнів

Низький рівень потреби в досягненні

1

1%

Понижений рівень потреби в досягненні

3

12%

Середній рівень потреби в досягненні

19

66%

Підвищений рівень потреби в досягненні

6

21%

Високий рівень потреби в досягненні

-

-

Висновки: усі поставлені завдання були виконані, визначено учнів які мають низький рівень самооцінки, розглянуто профіль інтересів учнів, мотивацію досягнення на ефективність діяльності, виявлено учнів з високим рівнем тривоги які потребують додаткової уваги вчителя та психолога.

Рекомендації:

Вчителям: Здійснювати індивідуальний підхід у роботі з учнями. Залучати дітей до участі в олімпіадах, конкурсах, допомагати при виборі професії, враховуючи їхні інтереси та схильності.

Батькам: Здійснювати підтримку дітей у виборі ними подальших напрямів у навчанні.

Психологу: продовжити психологічний супровід процесу адаптації, створення психолого-педагогічних умов для розвитку здібностей учнів та успішного навчання.

Тема : "Упровадження мультипрофільного навчання в ЗНЗ"

Актуальність експериментально-дослідної роботи

Розвиток демократії в умовах розбудови правової держави тісно пов’язаний з правом громадян до вибору. Вибір громадської позиції, відстоювання власних інтересів і життєвих цінностей передбачає високий рівень свідомої відповідальності громадянин за долю усієї держави. Завдання щодо формування цих якостей особистості держава покладає на освітні установи.
У затвердженій указом президента України від 17.04.2002 р. № 334/94 «Національній доктрині розвитку освіти» (розділ 1, пункт 2) серед пріоритетних напрямів державної політики щодо розвитку освіти – різноманітність типів навчальних закладів, варіативність навчальних програм, індивідуалізація навчання та виховання.
Національна державна програма «Освіта: Україна ХХІ століття» визначає пріоритетні напрями реформування загальної середньої освіти. Серед них: встановлення раціонального співвідношення між його гуманітарними та природничо-математичними складовими середньої освіти; запровадження системи варіантного навчання і виховання відповідно до особистісних потреб і здібностей учнів; розвиток системи загальноосвітніх навчальних закладів нового покоління.

Виходячи з наведених вище нормативних документів та базуючись на «Положенні про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» (затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 7 листопада 2000 р. N 522 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2000 р. N 946/5167) подано заявку щодо здійснення науково-дослідної роботи з впровадження мультипрофільного навчання у спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 202 з поглибленим вивченням природничо-математичних наук м. Києва.

Мета експериментально-дослідної роботи

Експериментальна перевірка ефективності впровадження системи мультипрофільного навчання в умовах ЗНЗ м. Києва.

Новизна дослідження:

- система мультипрофільного навчання вперше впроваджується у м. Києві;
- вперше проводиться переробка навчальних програм та навчальних планів для організації роботи профільних динамічних груп учнів старших класів;
- відповідно до вимог навчально-виховного процесу київських шкіл встановлюються і впроваджуються індивідуальні графіки навчання та індивідуальних траєкторій розвитку учнів в системі мультипрофільного навчання;
- вперше у м. Києві визначається систему необхідних заходів для попередньої підготовки учнів до навчання у динамічних учнівських групах;
- з урахуванням індивідуальних особливостей учнів визначаються зручні психолого-педагогічні методи супроводу і моніторингу роботи з впровадження мультипрофільного навчання;
- вперше розробляються рекомендації щодо організації мультипрофільного навчання у старших класах навчальних закладів м. Києва

Основні завдання дослідження:

- розробити методику формування динамічних учнівських груп учнів старших класів;
- адаптувати та узгодити навчальні програми та навчальні плани для профільних динамічних груп учнів старших класів;
- забезпечити науково-методичну підготовку вчителів (інструктажі, консультації, методичні наради, тощо) для роботи в учнівських динамічних групах в умовах мультипрофільного навчання;
- скласти і впровадити індивідуальні графіки навчання школярів в умовах мультипрофільності навчального закладу;
- визначити і здійснити необхідні заходи для попередньої підготовки учнів до навчання у динамічних учнівських групах;
- вивчити мотиваційну та психологічну готовність учнів до вибору профілю навчання;
- обрати та запровадити ефективні методики вивчення запитів учнів та їхніх батьків щодо профілізації в умовах мультипрофільного навчання;
- здійснювати моніторинг та аналіз психологічного стану та якості навчальних досягнень учнів як головних показників успішності реалізації експериментально-дослідної роботи;
- розробити рекомендації для керівників ЗНЗ щодо особливостей організації мультипрофільного навчання у старших класах навчальних закладів м. Києва.

Програма науково-дослідної та експериментальної роботи

Термін: 2009-2014 р.р.

Тема :

«Розроблення моделі впровадження інтегративно-діяльнісного підходу
до вивчення природничо-математичних дисциплін
за науково-педагогічним проектом «Росток» у спеціалізованій школі»
на базі спеціалізованої школи № 202 з поглибленим вивченням природничо-математичних дисциплін м. Києва
на 2009-2014 навчальні роки

Загальна мета:

Розробити модель впровадження інтегративно-діяльнісного підходу до вивчення природничо-математичних дисциплін за науково-педагогічним проектом «Росток».

Концепція експериментальної роботи:

«Розроблення моделі впровадження інтегративно-діяльнісного підходу до вивчення природничо-математичних дисциплін за науково-педагогічним проектом «Росток» у спеціалізованій школі».

Грунтується:

 • на відповідно побудованому змісті освіти та адекватних йому формах та методах навчання і виховання на узгоджених науково-теоретичних засадах;
 • на впровадженні навчально-методичного забезпечення, що відповідає новому змісту і методам;
 • на цілісній навчально-виховній системі, яка активно функціонує на основі запровадження сучасної особистісно-орієнтовної технології, спрямованої на раннє виявлення та педагогічну підтримку обдарованості;
 • на організації цілеспрямованої багатоаспектної і всебічної діяльності учнів у контексті ціннісного самоусвідомлення особистості та розвитку її творчих можливостей;
 • на забезпеченні співпраці, співтворчості учителів та учнів у процесі навчання та позаурочній діяльності;
 • на реалізації цілісної програми з діагностики кожного учня згідно з існуючою типологією на основі сучасних методик та створенні для кожної дитини оптимальних умов для розвитку здібностей та таланту;
 • на забезпеченні особистісно-орієнтованого підходу до творчої індивідуальності вчителя;
 • на принципах системності освіти, яка забезпечує цілісність освіти як єдиного комплексу гуманітарних, природничих, технічних і суспільних наук;
 • на принципі екологізації освіти, який полягає у необхідності побудови змісту освіти, спрямованого на формування уявлень учнів про взаємозв’язки процесів і явищ у природі, про її об’єктивну й універсальну цінність, місце людини в природі;
 • на принципі єдності національного та загальнолюдського в освіті, який допомагає запобігти як космополітичним, так націоналістичним збоченням в навчально-виховному процесі;
 • на принципі пріоритету розвиваючого навчання та виховання, який стверджує безпосередній вплив навчання, виховання на розвиток дитини та формування у неї нових здібностей, сприяє усвідомленню того, що знання та вміння, які закладаються в зміст освіти - це не тільки мета, але і засіб розвитку сприйняття, мислення, пам’яті, емоцій, уваги, уяви особистості;
 • на принципі пріоритету творчої діяльності, який обумовлює необхідність створення технологій, методик навчання і виховання, побудованих на діяльнісному, творчому підході, які активізують пошукову активність і створюють максимальні умови для творчої діяльності учнів;
 • на принципі додатковості, який потребує, щоб нові технології, методики, навчальні посібники, підручники, становили єдиний навчально-виховний комплекс, який поєднує суспільно-гуманітарний, природничий, екологічний, художньо-естетичний аспекти сприйняття навколишнього світу;
 • на принципі інтеграції, який поєднує всі попередні принципи з метою створення цілісної навчально-виховної системи, відображає глибокий взаємозв’язок гуманітарних, природничих, екологічних, загальнолюдських, національних, моральних аспектів розвитку, навчання та виховання дітей, передбачає реалізацію багаторівневої інтеграції змісту, технологій та методів освіти у комплексній Програмі розвитку дітей "Росток".
Динаміка змін якості ЗУН учнів експерементальних та контрольних класів
/Files/images/111Рисунок9.jpg/Files/images/111Рисунок10.jpg
/Files/images/111Рисунок11.jpg/Files/images/111Рисунок12.jpg
/Files/images/111Рисунок13.jpg/Files/images/111Рисунок14.jpg
Проведення моніторінгу якості ЗУН учнів за результатами ІІ семестру 2012-2013 н. р.
/Files/images/111Рисунок5.jpg/Files/images/111Рисунок6.jpg
/Files/images/101Рисунок7.jpg/Files/images/111Рисунок8.jpg
Динаміка змін ЗУН учнів школи на кінець ІІ семестру 2012-2013 н. р.
/Files/images/111Рисунок17.jpg/Files/images/111Рисунок18.jpg
Кiлькiсть переглядiв: 1377

Коментарi